Lãi suất cho vay các ngân hàng tại Việt Nam

Lãi suất vay ngân hàng nhóm “Big 4”

“Big 4” là nhóm ngân hàng lớn trên thị trường, gồm 4 cái tên thuộc nhóm ngân hàng nhà nước là Vietcombank, VietinBank, Agribank và BIDV. Theo cập nhật lãi suất vay ngân hàng nhóm “big 4” hiện như sau:

Ngân hàng Vay tín chấp Vay thế chấp
Vietcombank 15% 7,7%
VietinBank 9,6% 7%
BIDV 13,5% 7,7% - 7,8%
Agribank 13% 6% - 7,5%

(Ghi chú: Đây là lãi suất ưu đãi, sau thời gian ưu đãi các ngân hàng sẽ đưa ra mức lãi suất khác)